MARTINSON – EN DEL AV HEJMAR AB TILLSAMMANS MED: HEJCO

Vision och mission

300x370_vision

 

Vision

“ Vi designar med omtanke om människa och miljö. Vi är den optimala samarbetspartnern för en hållbar och bättre morgondag.”

“ We design with care for people and the environment. We are the optimal partner for a sustainable and better tomorrow.”

 

Mission

Baserat på våra kunders krav och gällande standarder ska Martinson tillverka och sälja konfektionerade produkter huvudsakligen till vårdsektorn.

Vår organisation och produktion är uppbyggd med fokus på kvalitet, flexibilitet och hänsyn till miljön och hållbarhet, därmed ska vi uppnå och ständigt förbättra kundtillfredsställelsen samt minska verksamhetens miljöpåverkan om möjligt.

Vi ska hela tiden utveckla vår kompetens, bevaka marknadskrav, nyutveckling av insatsvaror, lagar och direktiv från myndigheter och andra intressenter.

Aktuellt
Kontakt