MARTINSON – EN DEL AV HEJMAR AB TILLSAMMANS MED: HEJCO

Nytt organisationsnummer – Martinson

Från 16 november har Martinson bytt organisationsnummer och bankgiro. Se nedan för mer information.

Adress Order
HejMar AB – Martinson +46 33 20 17 80
Kättebo 102 Torsbo order@martinsontextile.com
SE-523 60
Gällstad, Sverige Kontakt
info@martinsontextile.com
Huvudkontor www.martinsontextile.com
HejMar AB
Katrinedalsgatan 13A E-faktura
SE-504 51 Operator: InExchange
Borås, Sverige GLN-number: 7300009075386
Org.nr: 559266–0046 Fakturaadress
Momsreg.nr: SE559266004601 HejMar AB
Accounts Payable
Bank (SEK) Katrinedalsgatan 13A
SWIFT NDEASESS SE-504 51
IBAN SE7595000099602618179788 Borås
BG 5548–2640
PG 1817978-8 PDF-faktura skickas till:
invoice@hejmarab.com
Bank (EUR)
SWIFT NDEAFIHH
IBAN FI1918203000060640
Aktuellt
Kontakt