MARTINSON – EN DEL AV HEJMAR AB TILLSAMMANS MED: HEJCO

Martinson I-tex projektpartner

I-tex betyder intelligent användning av innovativa textilier och består av 14 deltagare från industrin, folkhälsosektorn, universitet och forskningsinstitut, alla från Sverige och Norge.

I-tex är ett projekt inom VINNOVAs program, utmaningsdriven innovation (UDI). Det långsiktiga målet för projektet är att minska antalet vårdrelaterade infektioner och göra den lokala patientmiljön friskare.

Inriktningen är att hitta lösningar för intelligent användning av innovativa textilmaterial i kombination med kunskap om smittvägar, rengöring, system- och beteendekunskap om vårdmiljöer. Förutom stort lidande uppskattas de vårdrelaterade infektionerna årligen orsaka cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor.

Läs mer om I-tex.

Aktuellt
Kontakt