MARTINSON – EN DEL AV HEJMAR AB TILLSAMMANS MED: HEJCO

Hållbar livscykel

DESIGN FÖR FRAMTIDEN

I takt med att material och framställningsmetoder utvecklas, förändrar vi vårt sortiment och kan erbjuda mer hållbara alternativ. Textiltillverkning är resurskrävande men genom att förlänga klädernas livslängd finns stora miljö- och ekonomiska vinster att göra.

Utmaningen att återvinna och återanvända textila material och fibrer är gemensam för textilbranschen globalt. Martinson deltar i projekt som testar och utvärderar metoder för material- och fiberåtervinning.

Läs mer på http://www.bioinnovation.se/

Aktuellt
Kontakt