MARTINSON – EN DEL AV HEJMAR AB TILLSAMMANS MED: HEJCO

Socialt Ansvar

RESPEKT FÖR MÄNNISKAN

Som tillverkare tar vi ett stort ansvar för sociala förhållanden hos våra leverantörer.

Långsiktiga relationer och internationella certifieringar är bra sätt för oss att säkerställa ständiga förbättringar i leverantörsledet. Våra leverantörer måste underteckna vår Code of Conduct där vi ställer krav och följer upp arbets- och levnadsvillkor i leverantörsledet genom oberoende audits och egna besök.

Vi har även ansvar för vad vi tillverkar och vi berättar gärna hur vi utvecklas och agerar för ett hållbart och ansvarsfullt företagande. Sustainability & Corporate Responsibility

The Cotton Group har skrivit under FN Global Compact som är är ett internationellt initiativ baserat på tio principer för ett aktivt arbete mot en hållbar och inkluderande världsekonomi. De tio principerna stämmer väl överens med våra egna värderingar och uppmuntrar till att arbeta inom områdena anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöfrågor. Vi vill vara en del av lösningen på globaliseringens utmaningar.

Vår leverantör i Indien är certifierad enligt SA 8000 som är en omfattande, global och verifierbar standard för granskning och certifiering av socialt ansvar.

Aktuellt
Kontakt