MARTINSON – EN DEL AV HEJMAR AB TILLSAMMANS MED: HEJCO

Miljö

ALLT VI GÖR OCH INTE GÖR PÅVERKAR NATUREN

Vi har REACH som riktlinje för vårt kemikaliearbete. REACH har som huvudsyfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö mot de risker som kan orsakas av kemikalier. Martinsons alla leverantörer skall signera och följa vår kemikaliebegränsningslista och garantera att produkterna inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen.

Läs mer om REACH här.

Vi använder oss av leverantörer som har Öko-Tex certifiering. Öko-tex certifiering innebär att inga skadliga ämnen finns i produkterna.

Läs mer om Öko-Tex här.

Våra leverantörer arbetar också med egna miljöprojekt för att spara vatten, kemikalier och energi vid tillverkning.
Med certifiering enligt ISO 14001 arbetar vi kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan.

ISO 9001 Martinson

ISO 14001 Martinson

Aktuellt
Kontakt