MARTINSON – EN DEL AV FRISTADS AB TILLSAMMANS MED: FRISTADS | ACODE | HEJCO | BRAGARD

Vår Vision

300x370_visionBaserat på våra kunders krav och gällande standarder ska Martinson tillverka och sälja konfektionerade produkter huvudsakligen till vårdsektorn.

Vår organisation och produktion är uppbyggd med fokus på kvalitet, flexibilitet och hänsyn till miljön och hållbarhet, därmed ska vi uppnå och ständigt förbättra kundtillfredsställelsen samt minska verksamhetens miljöpåverkan om möjligt.

Vi ska hela tiden utveckla vår kompetens, bevaka marknadskrav, nyutveckling av insatsvaror, lagar och direktiv från myndigheter och andra intressenter.

Aktuellt
Kontakt