MARTINSON – EN DEL AV HEJMAR AB TILLSAMMANS MED: HEJCO

Miljöpolicy

Miljömedvetenhet genomsyrar hela vår verksamhet och omfattar alla våra produkter och tjänster såväl internt som externt.

Vår goda kompetens, väl fungerande organisation och produktion med tillgång till de resurser som krävs samt alla medarbetares engagemang genererar att våra kunder och marknaden uppfattar vår strävan för god kvalitet samt god yttre och inre miljö. Vi följer och ligger i framkant med utvecklingen på miljöområdet och väljer de processer, material, produkter och tjänster som innebär minsta möjliga belastning på miljön för en hållbar utveckling.

Vi bedriver verksamheten i enlighet med gällande lagar och förordningar samt övriga relevanta intressenters föreskrifter och krav. Våra leverantörer väljs utifrån kriterier där stor vikt läggs vid trovärdighet och engagemang i kvalitets- och miljöarbete.

Aktuellt
Kontakt