MARTINSON – EN DEL AV HEJMAR AB TILLSAMMANS MED: HEJCO

Hållbarhet

1140x265_hallbarhetVårt ansvar för positiv hållbarhetsutveckling inom produktionskedjan omfattar att ställa krav på hur tillverkningen sker och att omsorgsfullt följa upp hur kraven efterlevs. Vi fokuserar på miljökrav och resursanvändning samt mänskliga rättigheter och trygga arbets- och levnadsvillkor.

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
Källa:
Brundtlandkommissionen

Aktuellt
Kontakt