MARTINSON – EN DEL AV HEJMAR AB TILLSAMMANS MED: HEJCO

Fristads Kansas Group har skrivit under FN:s Global Compact

Fristads Kansas Group har skrivit under FN:s Global Compact.

Global Compact är ett internationellt initiativ baserat på tio principer för ett aktivt arbete mot en hållbar och inkluderande världsekonomi. De tio principerna stämmer väl överens med våra egna värderingar och uppmuntrar till att arbeta inom områdena anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöfrågor. Vi vill vara en del av lösningen på globaliseringens utmaningar.

Aktuellt
Kontakt